I mainly use acrylic paints,oil paints and various natural materials and that all mix together.Images are created from more than 20 transparent layers. I'm inspired by my inner world.I'm trying with my work,to show another perception.

 

Art design, postcards

 
 

 

ROBERT FÜRBACHER

 

se narodil v Krakonošově království, v půvabném městečku jménem Trutnov a do léta 2008 žil a tvořil pod "kouřem" Rotterdamu, kde též navštěvoval od roku 1988 do roku 1992 soukromou uměleckou akademii.
Po roce 1992 následovalo asi 75 různých výstav a expozicí po celém Holandsku, též po Belgii a dvakrát v Krkonošském muzeu v Trutnově.

Poslední léta se Robert převážně věnuje abstrakci.
"Je zázračné a fascinující tvořit z ničeho něco.Harmonii v tomto zmateném světě."

Robertova tvorba se hlavně vyznačuje svými silnými barvami.Pestrobarevnost a vznikající výjevy promlouvají pocitovou otevřeností.

 

 

         Robert Furbacher

  was born in Czech Republic, in the charming town called Trutnov. From year 1983 till the summer of 2008 he lived and create under the "Holy Smoke" of Rotterdam (Netherland) where he also attended from 1988 to 1992, a private art academy.After 1992, followed about 75 different expositions throughout the Netherlands, Belgium, Poland and also Czech Republic.

The last few years is Robert mainly devoted to abstraction."It is miraculous and fascinating to form out of nothing something amazing.Harmony in this chaotic world."

Robert's work is mainly characterized by their strong and emerging colors.

Colorful scenes speaks about emotional openness.

 


 

 

Nové tel. číslo :722 773 516